OctaFX-da söwda hasaby nädip açmaly
Gollanmalar

OctaFX-da söwda hasaby nädip açmaly

Biz bilen hasap açmak, diňe birnäçe ädim öz içine alýan bökdençsiz prosesdir. Ilki bilen, söwda edip başlamazdan ozal hakyky ýa-da demo hasaby bilen başlarys. Söwda etmezden ozal bilmeli beýleki faktorlaryňyzy hem ara alyp maslahatlaşarys.
OctaFX-de CFD-leri nädip söwda etmeli
Gollanmalar

OctaFX-de CFD-leri nädip söwda etmeli

Bazarda iň çalt ösýän maliýe önümleriniň biri bolmak bilen, indeks CFD-leri ýokary derejeli we çeýe söwda meýilnamasyny üpjün etmek bilen bir stockada üýtgemelerden girdeji almak üçin ajaýyp mümkinçilik hödürleýär. Forex söwdasy bilen eýýäm tanyş bolsaňyz, gözleg üçin gyzykly bazar boljak indeksleri tapyp bilersiňiz. Şuňa meňzeş ýörelgelere esaslanmak bilen, CFD indeks käbir ugurlar boýunça walýuta söwdasyndan tapawutlanýar. Aşakda CFD söwdasyna başlamak üçin zerur maglumatlary tapyp bilersiňiz.
“OctaFX” bilen “Autochartist Market Report” -y nädip ulanmaly
Gollanmalar

“OctaFX” bilen “Autochartist Market Report” -y nädip ulanmaly

“Autochartist Market Reports” iň meşhur söwda gurallaryndaky häzirki tendensiýalara anyk syn berýär. Her söwda sessiýasynyň başynda poçta gutyňyza gowşurylan hasabatlar haýsy söwdany indiki girmelidigiňizi ýa-da häzirki strategiýaňyzyň düzediş gerekdigini görkezip biler. Mundan başga-da, diagrammalary seljermekde ep-esli wagt tygşytlylygy üpjün edýär. Her bazar hasabaty üç esasy bölümden ybarat: