• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: Хадгаламж бүрт 50% урамшуулал
 • Сурталчилгааны хугацаа: Долоо хоног бүр
 • Урамшуулал: Скутер хожоорой
 • Уралдааны хугацаа: Долоо хоног бүр
 • Шагнал: 400 доллар
 • Уралдааны хугацаа: Сар бүр
 • Шагнал: 1000 доллар
 • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: 1 стандарт багц тутамд 1 ам.доллар
 • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: Бэлэг нь: футболк, цаг, Windows 8 таблет, Windows 10 зөөврийн компьютер...
 • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: Хөнгөлөлт ба тусгай ашиг тус